0480 - 341 07

Ring oss för personlig service

Bli Leverantör

Riktlinjer för dig som vill bli leverantör

 Det finns vissa riktlinjer för leverans av vildskjutet vilt.

Vi ber både befintliga och nya kunder att alltid använda handskar av plast/gummi då de hanterar köttprodukter. Hygien är extremt viktig och vi vill dessutom minimera risken att köttet smutsas ner.

Djuren ska levereras passade. Sörj för en god hygien när Du passar djuren. Djuren skall levereras ursotade och med päls. Djuren bör levereras samma dag de fällts eller senast på morgonen dagen efter. Om dem levereras dagen efter måste de röda organen tas ut ur slaktkroppen och förvaras i plastkasse vid sidan om. Smutsigt kött får ej rengöras genom att spola vatten, torka rent med papper istället.

Sedan 2006-01-01 gäller följande regler på bifogande av organ för besiktning enligt EU förordningen. Detta för att veterinärbesiktning och trikinprov ska kunna genomföras.

Hitta din närmaste viltdepå och registrera dig som leverantör!

Mörlunda

Depåansvarig: Lars-Göran Karlsson – 0706-506207

Ruda 14, 570 84 Mörlunda, Sverige
Latitud: 57.298787 | Longitud: 15.840809

Figeholm

Depåansvarig: Fredrik Pettersson – 0702-011343

Lilla Laxemar 5, 572 95 Figeholm, Sverige
Latitud: 57.417416 | Longitud: 16.639333

Horn

Depåansvarig: Stellan Tullberg – 0706-843829

Unnamed Road, 590 42 Horn, Sverige
Latitud: 57.928005 | Longitud: 15.859626

Vetlanda / Kvarngryte

Depåansvarig: Jacob Loose – 0768-650434

KVARNGRYTE 1, 574 91 Vetlanda, Sverige
Latitud: 57.388449 | Longitud: 15.133404

Tvärskogs Vilt

Slakteri: Tomas Nilsson – 0703-108433

Igersdela 103, 388 93 Ljungbyholm, Sverige
Latitud: 56.657863 | Longitud: 16.003903

Katrineholm / Flen

Depåansvarig: Björn Granquist – 0705-709809

55, 641 62 Valla, Sverige
Latitud: 59.023125 | Longitud: 16.352289

Fållen

Depåansvarig: Staffan Andersson – 0705-807055

Fållen 7, 342 52 Vislanda, Sverige
Latitud: 56.829339 | Longitud: 14.371119

Hälleberg / Edsbruk

Depåansvarig: Johan – 0736-789921 / Mattias – 0702-427738, E22, 590 98 Edsbruk, Sverige, Latitud: 58.00956 | Longitud: 16.49933

Tyftingemar

Depåansvarig: Per-Martin Kling – 0703-727355 / Max Andersson – 0733-964059, Tyftingemar 1, 593 74 Gunnebo, Sverige Latitud: 57.67981 | Longitud: 16.56323

Vimmerby

Depåansvarig: Mikael Lind – 0738-470211 / Linus Dahl – 0768-659274, Ulriksdalsvägen 31, 598 30 Vimmerby, Sverige Latitud: 57.67093 | Longitud: 15.89096

Listerby

Depåansvarig: Felix Bjurek – 0768-990195, Byvägen 22, 372 74 Listerby, Sverige Latitud: 56.196455 | Longitud: 15.399455

Nöbbele

Depåansvarig: Per – 0703-322929, Djura Nöbbele Persgård, 362 52 Jät, Sverige Latitud: 56.7004045 | Longitud: 14.8374251

Rimforsa

Depåansvarig: Patrik – 0706-101246, Övre Vånga Ängarna, 590 46 Rimforsa, Sverige Latitud: 58.069482 | Longitud: 15.832953

Sjöbo/Övedskloster

Depåansvarig: Mattias – 0708-253948, Öveds Kyrkoväg 21-153, 275 94 Sjöbo, Sverige Latitud: 55.6856745 | Longitud: 13.6662801

Viktigt!

Älg, hjort, vildsvin och rådjur: Röda organ skall bifogas. Detta gäller även återtagsdjur!

Röda Organ: Hjärta, Lungor, Lever, Mjälte och Njurar. Märk upp organ tydligt för respektive djur.

Köttet vakumförpackas för bästa hållbarhet.

Köttet kontrolleras flertalet gånger i vår metalldetektor.

Utbetalning/Avräkning

I vårt digitala system, viltportal.com kan ni följa ert vilt genom våra olika stationer. Utbetalning görs den 15:e och den 30:e varje månad. 

På viltportal.com kan ni se både bruttovikt samt nettovikt. Efter skottreglering utbetalas ersättning på nettovikten. När det gäller skottreglering är det följande regler som gäller.

Kg – avdrag görs om djuret är skjutet i rygg eller lår 2,5 kg multiplicerat med skadan. T.ex. Ryggskadan eller lårskadan är 2kg så multipliceras det med 2,5, och ni får ett avdrag på 5kg.

Kassationer

Om en kassation uppstår p.g.a. slarv från leverantören t.ex. djur som legat utan att tas ur en längre tid så att surjäsning uppstått eller ej korrekt hanterat i samband med leverans till slakteriet så debiterar vi en kassationsavgift.

Kassationsavgift vid helkassation:

  • Älg 800:- + moms
  • Vildsvin över 30 kg 600:- + moms
  • Vildsvin under 30 kg 400:- + moms
  • Rådjur 400:- + moms

Leverans av vilt utan komplett uppsättning organ .

Debiteras med Livsmedelsverkets kostnader i dagsläget minst 1080kr/djur.