0480 - 341 07

Ring oss för personlig service

Kvastaprodukter

Lokalt uppfödda djur från Kalmar socken.

För att våra produkter som säljs under varunamnet kvasta skall få märkas med kvasta-namnet måste följande krav uppfyllas:

 

  • Djuren skall vara uppfödda i Kalmar Socken samt Öland.

 

  • Djuren skall kunna spåras till gården som dem fötts upp på.

 

  • Djuren skall vila i minst 12 timmar om transport skett innan slakt.

 

  • Djuren skall slaktas på Västersläts Gårdsslakteri .

 

  • Djuren skall gå i egen takt utan stress till slaktavdelningen.

 

  • Slaktkroppen skall inte snabbkylas utan ha en långsam avsvalning första dygnet.

 

  • Slaktkropparna skall hängas för mogning innan styckning.

 

  • Styckning och paketering sker alltid på Tvärskogs Vilt

Nedladdning av etiketter i pdf-form

Klicka på knappen för att se vårt utbud!