0480 - 341 07

Ring oss för personlig service

Stektemperaturer

För att uppnå bästa resultat när du tillagar fågel och vilt så kan du ta hjälp av denna listan med rekommenderade stektemperaturer för diverse produkter. Observera att vissa produkter, framförallt fågel alltid bör tillagas väl, därför är stektemperaturerna för Rött och Medium markerade med rött kryss.

Älg- Rådjur- Hjort- Ren-Filé

Röd

52°

Medium

57°

Välstekt

65°

Rek. ugnstemperatur

110°

Älg- Rådjur- Hjort- Ren-stek

Röd

55°

Medium

62°

Välstekt

68°

Rek. ugnstemperatur

120°

Lammfilé

Röd

52°

Medium

57°

Välstekt

65°

Rek. ugnstemperatur

110°

Lammstek

Röd

55°

Medium

62°

Välstekt

68°

Rek. ugnstemperatur

120°

Vildsvinsfilé

Röd

X

Medium

67°

Välstekt

72°

Rek. ugnstemperatur

110°

Vildsvinstek

Röd

X

Medium

70°

Välstekt

75°

Rek. ugnstemperatur

120°

Hare

Röd

52°

Medium

57°

Välstekt

65°

Rek. ugnstemperatur

110°

Kycklingfilé

Röd

X

Medium

67°

Välstekt

75°

Rek. ugnstemperatur

110°

Gås, Helstekt

Röd

X

Medium

X

Välstekt

70°

Rek. ugnstemperatur

170°

Anka, Helstekt

Röd

X

Medium

X

Välstekt

70°

Rek. ugnstemperatur

170°

Kalkonfilé

Röd

X

Medium

67°

Välstekt

72°

Rek. ugnstemperatur

110°

Kalkon, Helstekt

Röd

X

Medium

X

Välstekt

70°

Rek. ugnstemperatur

170°