Vid leverans av vilt

Viltkött är en fantastisk råvara som ni jägare och vi som arbetar inom branschen har en stor förmån att få ta del av. Men för att vi ska kunna ta tillvara på viltet på bästa sätt så krävs det att vi hjälps åt att hålla en hög nivå på både tillvaratagning och hygien – vilket börjar redan i skogen.

För att kunna leverera antingen till några av våra depåer eller direkt till oss på Tvärskogs Vilt, finns det några generella riktlinjer som är viktigt att ni har koll på.

Tänk på att

Leverera alltid viltet så fort som möjligt, detta för att bevara köttets kvalitet.
Viltet måste alltid levereras passade och med päls på.
Är du inte godkänd viltundersökare, måste komplett uppsättning organ och huvud vara med vid leverans. För att vara komplett ska hjärta, lunga, lever, 2 st njurar, mjälte och huvud alltid finnas med.

Om du är godkänd viltundersökare kan du leverera ditt vilt tillsammans med ett korrekt ifyllt viltundersökarintyg, då behövs inga organ vara med. Observera att det är viktigt att intyget är korrekt ifyllt och att du lämnar det på angiven plats vid depån. 

Tvärskog

0480-341 07
info@tvarskogsvilt.se
Igersdela 103, 388 93 Ljungbyholm

Kälarne

070-370 84 33
info@tvarskogsvilt.se
Lövudden 135, 840 64 Kälarne

Left Menu Icon